Nefunkčná svetelná signalizácia na križovatke Holubyho, Jesenského a Moyzesova

Táto informácia bola publikovaná od 27. 03. 2019 do 02. 04. 2019

Mesto Pezinok, ako vlastník a správca cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke ulíc Holubyho, Jesenského a Moyzesova,  touto cestou informuje vodičov, obyvateľov a širokú verejnosť, o dočasnej nefunkčnosti predmetnej CSS, z dôvodu poruchy na riadiacich komponentoch v riadiacej jednotke.

Mesto na odstránení poruchy intenzívne pracuje a z tohto dôvodu žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť a  ohľaduplnosť. Do doby odstránenia poruchy, bude svetelná signalizácia nastavená v oranžovej kmitavej fáze, preto žiadame vodičov, aby sa riadili zvislým trvalým dopravným značením.