Nefunkčná svetelná signalizácia na križovatke Holubyho, Jesenského a Moyzesova

Táto informácia bola publikovaná od 14. 06. 2019 do 14. 07. 2019

Mesto Pezinok, ako vlastník a správca cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke ulíc Holubyho, Jesenského a Moyzesova,  touto cestou informuje vodičov, obyvateľov a širokú verejnosť o odstavení CSS z dôvodu poruchy na riadiacich komponentoch v riadiacej jednotke.

Opätovné spustenie signalizácie nie je odporúčané ani servisným technikom, pretože pri prehriatí riadiacich komponentov funguje sigalizácia zmätočne a môže dôjsť nehodám, prípadne k ublížení na zdraví. Mesto v týchto dňoch spracováva podklady na vyhlásenie verejnej súťaže vo veci opravy a modernizácie CSS. Z tohto dôvodu žiadame účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť a  ohľaduplnosť. Do doby opravy a modernizácie, bude svetelná signalizácia nastavená v oranžovej kmitavej fáze, preto žiadame vodičov, aby sa riadili zvislým trvalým dopravným značením.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.