Kúpalisko v Pezinku otvoria koncom júna

Táto informácia bola publikovaná od 14. 06. 2019 do 24. 06. 2019

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky (časté búrky, zima, silný nárazový vietor) v mesiaci máj nebolo možné vykonávať čistiace práce bazénov a celého areálu letného kúpaliska. Príprava kúpaliska začala až začiatkom júna, prevažne zamestnancami plavárne. Jeden deň sa prípravy kúpaliska na letnú sezónu zúčastnili všetci zamestnanci MPS.

Bazény sa začali postupne napúšťať 12. 6. 2019. Do 18. 6. 2019 sa upraví bazénová voda na požadované parametre a vykoná sa akreditovaný odber vzoriek bazénovej vody. Výsledky budú hotové do 5-7 dní. Následne je vykonaná kontrola z hygieny.

Na základe výsledkov rozborov bazénovej vody a kontroly z hygieny vydá Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie ( 5-7 dní ) o povolení prevádzkovať letné kúpalisko na sezónu.

Dôležitý faktor pri skoršom otváraní letného kúpaliska je nedostatok personálu. Personál je väčšinou z radov študentov stredných škôl, ktorým sa končí školský rok až 28. 6. 2019. A ďalší veľmi dôležitý faktor je, že práca je platená na úrovni minimálnej mzdy a nie je o ňu záujem.

Podľa uvedených informácií od Mestského podniku služieb v Pezinku sa otvorenie letného kúpaliska z týchto dôvodov plánuje na 28. 6. 2019.