Zámocký park znova otvorený

Táto informácia bola publikovaná od 15. 07. 2019 do 30. 07. 2019

V polovici júla bol znova otvorený Zámocký park, ktorý bol uzavretý od polovice marca. Park sa za toto obdobie čiastočne zotavil, vyčlenili sa niektoré úseky, kde ostane vysoká tráva ako ukážka lúky s kvetmi, bylinami. Od uzavretia parku Mesto nelenilo, spracovalo návrh výzvy na inventarizáciu zelene, doplnili potrebné požiadavky, aby následne prebehla uzávierka, hodnotenie a vyhodnotenie súťaže (apríl). V máji prebehli rokovania s vysúťaženou firmou a začiatok pasportu zelene v parku. V polovici júna bol ukončený pasport a spracovanie návrhu výzvy. Postupne prebehli orezy na jednotlivých stromoch a niektoré sa budú ešte priebežne vykonávať.