Nová prednostka Mestského úradu v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 06. 08. 2019 do 11. 08. 2019

S účinnosťou od 6. 8. 2019 vymenoval Igor Hianik, primátor mesta Pezinok, do funkcie prednostky Mestského úradu v Pezinku (MsÚ) Ing. Janu Lehockú.
J. Lehocká je internou zamestnankyňou MsÚ. Do svojho vymenovania za prednostku zastávala pozíciu vedúcej Organizačného útvaru MsÚ a v čase neprítomnosti doterajšieho prednostu MsÚ Matúša Meňharta vykonávala aj funkciu jeho zástupkyne.

Erika Liptáková
vedúca Oddelenia styku s verejnosťou