Riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku - výsledok výberového konania

Táto informácia bola publikovaná od 27. 08. 2019 do 02. 09. 2019

Hodnotiaca komisia výberového konania odporučila primátorovi mesta Igorovi Hianikovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve ako najvhodnejšieho kandidáta na obsadzovanú pozíciu riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku (MPS) Ing. Dušana Chudého.

Za hlavné dôvody odporúčania vybraného kandidáta považuje komisia najmä:
  • komplexnosť celkového profilu,
  • viacročné skúsenosti s vedením stredne veľkých spoločností,
  • riadiace a organizačné schopnosti a skúsenosti podložené konkrétnymi príkladmi vedenia,
  • jasný, realistický a ambiciózny návrh na fungovanie a manažovanie spoločnosti predstavený v prezentácii Stratégia rozvoja spoločnosti MPS na verejnom vypočutí.


Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Protokol o výberovom konaní na pozíciu  riaditeľ Mestského podniku služieb Pezinok.


Referát ľudských zdrojov