Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa/riaditeľku Pezinského kultúrneho centra

Táto informácia bola publikovaná od 28. 08. 2019 do 04. 09. 2019

Mesto Pezinok informuje o konaní verejného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Pezinského kultúrneho centra  (PKC), ktoré sa uskutoční

v stredu 4. 9. 2019 o 14.00 h v budove Mestského úradu Pezinok, Radničné námestie č. 7, 1. poschodie, miestnosť č. 12.


Do verejného vypočutia postúpili na základe rozhodnutia komisie traja kandidáti, ktorí v rámci prvého kola splnili požiadavky stanovené v Zásadách výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok. Kandidáti odprezentujú počas verejného vypočutia projekt Stratégia rozvoja spoločnosti PKC. Prezentácia kandidátov je prístupná širokej verejnosti.

Životopisy kandidátov s ich návrhom Stratégie rozvoja PKC si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:


Referát ľudských zdrojov