Rozhodnite o komunitných projektoch v meste

Táto informácia bola publikovaná od 31. 08. 2019 do 06. 09. 2019

Mesto Pezinok ponúka možnosť spoluúčasti na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu mesta môžete podporiť malé komunitné projekty zamerané na verejnú zeleň. Stačí zahlasovať za projekt, ktorý sa vám najviac páči.
 
Úprava ihriska alebo okolia pred bytovým domom, výsadba zelene, nové záhony a záhrady, či oddychové zóny. Aj tieto nápady sú súčasťou projektov, za ktoré môžete od 31. augusta 2019 do 6. septembra 2019 hlasovať. Vďaka participatívnemu rozpočtu mesta má tak aj široká verejnosť možnosť zúčastniť sa prerozdeľovania finančných prostriedkov na realizáciu zaujímavých projektov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch zameraných na verejnú zeleň nájdete na stránke rozhodni.pezinok.sk. Na tejto stránke môžete zároveň elektronickým hlasovaním odovzdať svoj hlas projektovému zámeru, ktorý sa vám najviac pozdáva. Na základe získaných hlasov bude zostavené poradie projektov, ktoré 13. septembra 2019 uverejníme na webovej a facebookovej stránke mesta.

Mediálne centrum