Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa/riaditeľku Pezinského kultúrneho centra

Táto informácia bola publikovaná od 09. 09. 2019 do 18. 09. 2019

Mesto Pezinok informuje o priebehu  výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Pezinského kultúrneho centra  (PKC).

Do verejného vypočutia kandidátov postúpili na základe rozhodnutia komisie traja kandidáti, ktorí v rámci prvého kola splnili požiadavky stanovené v Zásadách výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok.

Počas verejného vypočutia, ktoré sa konalo dňa 4. 9. 2019, prezentovali projekt Stratégia rozvoja spoločnosti PKC dvaja kandidáti – pán Andrej Kratochvíl a pani Adela Oravcová.

Prezentácia tretieho kandidáta, p. Jána Sklenára, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť prvého termínu, sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 18. 9. 2019 o 14.00 hod v budove Mestského úradu Pezinok, Radničné nám. č. 7, 1. poschodie, miestnosť č. 12. Prezentácia kandidáta je prístupná širokej verejnosti.

Životopisy kandidátov s ich návrhom Stratégie rozvoja PKC si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:


Referát ľudských zdrojov