Informácia o ukončení predaja trhových miest na Vinobranie Pezinok 2019

Táto informácia bola publikovaná od 12. 09. 2019 do 13. 09. 2019

Mesto Pezinok oznamuje prevádzkovateľom a potenciálnym záujemcom o trhové miesta počas Vinobrania 2019, ktoré sa bude konať v dňoch 13. - 15. 9. 2019, že predaj trhových miest bude možný do piatku 13. 9. 2019 do 11.00 hod. Prípadní záujemcovia o trhové miesto budú mať možnosť uhradiť poplatok v pokladni Mestského úradu do 11.30 hod v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Ing. Erika Liptáková
vedúca oddelenia styku s verejnosťou