Jana Lehocká: Človek by mal robiť prácu, ktorá ho baví

Táto informácia bola publikovaná od 20. 09. 2019 do 25. 09. 2019

Prednosta úradu je jeho dušou. Už od 6. augusta 2019 zastáva tento post na Mestskom úrade Pezinok Ing. Jana Lehocká. Do svojho vymenovania bola vedúcou Organizačného útvaru MsÚ, zastupovala tiež predošlého prednostu v čase jeho neprítomnosti. Redakciu Pezinčana zaujímalo, s akými predstavami a plánmi nastúpila do funkcie, ale tiež, aké sú jej doterajšie profesionálne a osobné skúsenosti.

Čomu ste sa venovali v minulosti, než ste začali pôsobiť vo verejnej správe? A čo vás priviedlo do verejných služieb?
Keby som mala aspoň v skratke priblížiť svoju profesionálnu genézu a povedať niečo o svojej minulosti, tak najdlhšiu dobu – až šestnásť rokov – som pôsobila v hotelierstve, teda v súkromnom sektore. V rámci hotelového biznisu som prešla od asistentky riaditeľa snáď všetkými pozíciami okrem kuchárky. Tú som robila doma (smiech). Bola som vo všetkých funkciách, vrátane funkcie riaditeľky v dvoch hoteloch.

V ktorých hoteloch ste pôsobili ako riaditeľka?
Pôsobila som v manažmente 4* biznis hotelov v Bratislave a zároveň som sa venovala poradenskej činnosti v oblasti hotelového developmentu. Vždy som mala blízko ku gastronómii, obchodu a rozbiehaniu nových projektov. Po rokoch v hotelovom biznise som sa však rozhodla zmeniť svoju profesionálnu orientáciu.

Kam viedli vaše kroky ďalej?
Podarilo sa mi vyhrať konkurz a začala som pracovať pre spoločnosť Budweiser Budvar, kde som pôsobila osem rokov. Zakladala som dcérsku spoločnosť, ktorá sa stala výhradným distribútorom značky Budvar na Slovensku. Zaujímavé na tom je, že išlo takmer o štátnu službu, keďže Budějovický Budvar má v Česku štatút národného podniku. Spoločnosť som budovala na zelenej lúke, bolo potrebné vybudovať sídlo spoločnosti, prijať zamestnancov, zabezpečiť distribúciu, logistiku, nastaviť predaj a fungovania vo vzťahu k jednotlivým zákazníkom. Každý jeden Budvar, ktorý sa na Slovensku predal, distribuovala naša spoločnosť a podarilo sa nám stať druhým najdôležitejším exportným teritóriom Budějovického Budvaru. Bola to pre mňa veľká výzva pracovať na novom projekte pre celosvetovo uznávanú značku.

Teda na každom je váš podpis?
Dá sa to tak povedať. A platí to pre obchodné reťazce aj pre gastro zariadenia. Po ôsmich rokoch v tejto spoločnosti som sa však napokon rozhodla vstúpiť do verejného sektora.

Čo vás k tomuto rozhodnutiu podnietilo?
Predovšetkým fakt, že sa zmenila situácia a aj nálada v politike i v samospráve. Mala som pocit, že sa to začína uberať správnym smerom porovnateľným s vyspelými kultúrami v zahraničí. Povedala som si, že nastal čas ísť robiť prácu, ktorá by bola prínosom pre Slovensko. Preto som z privátneho sektoru prešla na úrad.

Študovali ste oblasť cestovného ruchu?
Nie, študovala som Vysokú školu ekonomickú, Obchodnú fakultu a môj odbor je zahraničný obchod. K cestovnému ruchu som ale vždy mala blízko, som veľký fanúšik cestovania, je to moje hobby spolu s fotografovaním.

Komunálne voľby na jeseň roku 2018, ale aj prezidentské voľby a eurovoľby v roku 2019 priniesli do verejného priestoru istú zmenu – nielen nových ľudí, ale aj prístupy a metódy, viac kreativity a otvorenosti. Cítili ste to tak?
Cítila som to tak dokonca už pred voľbami. Navyše tým, že veľa cestujem po svete, zaujímala som sa aj o modely, podľa akých je riadená spoločnosť v iných krajinách alebo v iných mestách. Porovnávala som to a povedala som si,  že možno teraz nastala príležitosť niečo na Slovensku zmeniť a byť navyše aj súčasťou tej zmeny.

Podľa čoho ste sa rozhodovali, kde konkrétne vo verejnom sektore chcete pôsobiť?
Podľa názorov ľudí, s ktorými by som spolupracovala. Povedala som si, že ak mám pracovať pre nejaké mesto, rozhodujúce je, aký by tam bol primátor. Pretože ak človek pôsobí na úrade vo vyššej funkcii, mal by byť s názormi primátora stotožnený. Pokiaľ by to tak nebolo, práca by ma nenapĺňala, a nemohla by som ju vykonávať. Zastávam názor, že človek by mal robiť iba takú prácu, ktorá ho baví.

Znamená to, že Igorom Hianikom ste v zhode?
Myslím si, že áno.

Aké boli vaše doterajšie kontakty s Pezinkom?
Mám tu veľmi veľa dobrých kamarátov, s ktorými sa často stretávam. Žijú tu dve moje veľmi dobré priateľky, preto som do tohto mesta veľmi často chodievala. Pezinok mi je blízky, páči sa mi tým, ako tu ľudia žijú, že sú schopní sa baviť. V iných mestách nezažijete, aby boli kaviarne plné ráno, na obed aj večer. Je mi to veľmi blízke možno aj preto, že pochádzam z oblasti gastronómie. Pezinok je  príjemné vinársky a kultúrne zamerané mesto a hneď za ním je pekná príroda a vinice, v ktorých sa robia inšpiratívne akcie.

V Pezinku ste nastúpili ako vedúca Organizačného útvaru MsÚ. Čo konkrétne patrilo pod vašu pôsobnosť?
Patrilo pod nás Finančné oddelenie, Referát ľudských zdrojov, Referát správy majetku, Referát IT, Referát projektového riadenia. Viedla som tento organizačný útvar a zastupovala som pána prednostu počas jeho neprítomnosti.

Keďže ste v Pezinku nebývali, na základe čoho ste si vytvorili predstavu o tom, ako úrad funguje a ako by mal ideálne fungovať?
Porovnávala som si to s úradmi v iných mestách, predovšetkým podobných Pezinku pokiaľ ide o počet obyvateľstva. Počas prvých dvoch mesiacov svojho pôsobenia som robila hĺbkový personálny audit. Počúvala som ľudí, ktorí mi vysvetľovali, ako to tu fungovalo v minulosti a snažila som sa vytvoriť si vlastný obraz. Vychádzala som  aj zo svojej praxe s riadením ľudí, pretože v hoteloch, ktoré som viedla, pracovalo viac ako sto zamestnancov. Získala som skúsenosti o manažérskych postupoch, ktoré by mali fungovať, o kompetenciách a zodpovednosti. Hotel je služba obyvateľstvu, navyše nepretržitá, musíte tam byť k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne a stále sa pritom usmievať.

Čo ste si stanovili za svoju prioritu?
U obyvateľov, s ktorými komunikujem, som zaregistrovala, že im veľmi chýbala informovanosť. Často sa informácie prenášali ústne, pričom sa neraz rôzne modifikovali, čo mohlo prispieť k ich skresleniu. Chceme byť teda sami zdrojom jasných, konkrétnych a včasne podávaných informácií, aby sme sa vyhli dezinformáciám. Jednou z priorít  je viesť otvorenú komunikáciu s občanmi Pezinka.

Cez facebook komunikujete pomerne aktívne, dokonca i pán primátor.
Dnes je taká tendencia, že facebook ľuďom umožňuje okamžite reagovať, môžu tam Pezinčania hocikedy napísať, ale potom aj očakávajú, že kompetentný človek – najčastejšie  pán primátor – bude hneď odpovedať, a to aj vtedy, keď napíšu o jedenástej večer. Neuvedomujú si niekedy, že má množstvo iných povinností. Našim cieľom je poskytovať vecné a pravdivé informácie. Výhodou facebooku je, že ide o veľmi rýchly nástroj komunikácie.

Pán primátor v rozhovore pre časopis Pezinčan tesne pred nástupom do funkcie avizoval, že rok 2019 bude skôr analytický a zásadnejšie zmeny by mali prísť v roku 2020.
Ako som spomínala, hlavné ciele a zámery idú od pána primátora, takže on určite zverejní v blízkom čase strategické ciele, ktoré vychádzajú z jeho volebného programu, a ktoré chce ďalej napĺňať. Od toho sa bude odvíjať stratégia v rozpočte, kam chce prednostne mesto investovať svoje financie.

Z doterajších vyjadrení pána primátora je evidentné, že mesto chce klásť veľký dôraz na životné prostredie.
Som zástanca ekologických riešení, nakoľko sa celá planéta veľmi intenzívne znečisťuje a pokiaľ my všetci proti tomu nebudeme dostatočne konať, môžeme zle dopadnúť. Budeme sa venovať odpadom, ich separácii a eliminácii, ale aj ďalším aktivitám. Chceme byť aktívni v oblasti kultúry, v podpore tradičných a nových podujatí, chceme vrátiť mestu život.

Je nejaká zmena, ktorú by ste Pezinčanom dopriali hneď?
Ak niečo vnímam ja osobne ako problém, sú to billboardy, ktoré toto mesto špatia. Denne vidím množstvo billboardov, ktoré lemujú cestu smerom od Bratislavy, každý je iný, niektoré sú snáď vyrobené aj svojpomocne. Do krásneho mesta, ako je Pezinok, to vôbec nepatrí. Je to zlá vizitka. Pezinok je významnou destináciou pre turistov, ktorí chcú spoznávať Malokarpatský región a  pri vjazde do mesta by mala byť  kvetinová výzdoba a nie billboardy.

Teda chcete riešiť svetelný a vizuálny smog?
Pán primátor bude mať určite ambície s tým niečo robiť.

Aké kroky chcete urobiť v rámci Mestského úradu?
Radikálne organizačné zmeny neplánujeme. Pracuje tu veľa kolegov, ktorí tu pôsobia viac než desať, niekedy aj dvadsať rokov. Väčšinou sú to odborníci a nemám snahu ich meniť. Ak prišlo nové vedenie mesta, určite to neznamená, že teraz ide všetkých vymeniť. Nie je to náš systém práce.

Dovoľte zvedavú otázku – ako vám vyhovuje, že pán primátor sídli v inej budove, než vy?
Na fungovaní úradu sa prakticky nezmenilo vôbec nič. Navštevujeme sa dennodenne – raz my jeho a potom zase on nás. Mne osobne to dokonca vyhovuje, lebo je to príjemná prechádzka parkom, keď idem do radnice na stretnutia.