Rekonštrukcia plynovodu na Moyzesovej

Táto informácia bola publikovaná od 20. 09. 2019 do 22. 09. 2019

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. a Mesto Pezinok upozorňuje vodičov a širokú verejnosť, že z dôvodu realizácie výkopových prác pri rekonštrukcii plynovodu na ceste II/502 na Moyzesovej ulici, bude v dňoch 21. - 22. 09. 2019 obmedzená premávka v križovatke Holubyho/Moyzesova. Predmetný úsek bude riadne označený dočasným dopravným značením. Po ukončení výkopových prác, bude výkop prekrytý kovovými platňami. Rekonštrukcia plynovodu potrvá do 18. 10. 2019. Vodičov preto žiadame o zvýšenú opatrnosť a spomalenie jazdy pri prejazde predmetným úsekom.