Slovenský červený kríž a mesto Pezinok oceňovali najlepších darcov krvi

Táto informácia bola publikovaná od 13. 11. 2019 do 19. 11. 2019

Územný spolok SČK Bratislava-okolie v prítomnosti primátora Pezinka Igora Hianika a viceprimátorky Márie Wagingerovej odovzdávali v pondelok 11. novembra 2019 na Mestskom úrade v Pezinku plakety prof. MUDr. Jana Janského a medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

Darcom z Pezinka a blízkeho okolia bolo udelených 37 bronzových, 22 strieborných, 15 zlatých, 3 diamantové Janského plakety a jedna medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického, ktorá predstavuje najvyššie ocenenie v rámci darcovstva krvi.

Oceneným mnohonásobným darcom krvi srdečne gratulujeme a aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ostatným, ktorí pravidelne darujú svoju krv bez nároku na odmenu s cieľom zachrániť ľudské zdravie a život.

Slovenský červený kríž a mesto Pezinok oceňovali najlepších darcov krvi
Slovenský červený kríž a mesto Pezinok oceňovali najlepších darcov krvi
Slovenský červený kríž a mesto Pezinok oceňovali najlepších darcov krvi
Slovenský červený kríž a mesto Pezinok oceňovali najlepších darcov krvi