Vyúčtovanie dotácií

Táto informácia bola publikovaná od 09. 12. 2019 do 20. 12. 2019

Pripomíname všetkým žiadateľom, ktorým boli poskytnuté účelové finančné prostriedky („dotácie“) v roku 2019, že termín na odovzdanie ich vyúčtovania podľa uzatvorenej zmluvy a VZN č. 4/2013 je najneskôr do 15. 1. 2020.


Finančné oddelenie