Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Literatúra v Radnici: Beseda s finalistkou súťaže Anasof Litera Denisou Fulmekovou
  Hostia: spisovateľka Denisa Fulmeková, moderuje Veronika Šikulová
  Termín: 6. máj 2019 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • FELIBER POETRY – medzinárodný festival poézie
  Termín: 24. máj – 26. máj 2019
  Miesto: Pezinok a Modra

  Viac na: www.facebook.com/feliberpoetry, www.kniznicapezinok.sk, www.kcmodra.sk
 • Andrej Hryc – Inventúra / nové doplnené vydanie – stretnutie s autorom
  Termín: 16. apríl 2019 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

 • Rozprávka má krídla – hlasné čítanie pre deti  
  Termín: 7. máj 2019 o 14.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Maľovaná abeceda – recitačná súťaž pre deti  
  Termín: 22. máj 2019 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na máj: To som ja!
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Eko-oko
  Ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Pamo daj šťastia lavička!
  Ročný cyklus pre školákov a škôlkarov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozprávkam, povestiam, hádankám
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Never každej volovine
  Ročný cyklus pre školákov zameraný na rozvoj kritického myslenia
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
  -    Kým školský zvonček zazvoní
  -    Čítanie je IN: besedy o knihách
  -    Hodiny informačnej výchovy
  -    Veľké vítanie prváčikov
  Termíny: po dohode so školami
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk