Program Malokarpatskej knižnice

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiacPRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ

 • Literatúra v Radnici: ...sviňačinky...
  beseda
  Hosť: autor  kníh Sviňa a Mäso Arpád Soltész
  Moderuje: Veronika Šikulová
  Termín: 2. marec 2020 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • NÁVOD NA POUŽITIE alebo čo v knihe nenájdete!: EX LIBRIS
  workshop
  podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc
  Hosť: Andrej Frič
  Cyklus podujatí Návod na použitie, alebo čo v knihe nenájdete je zameraný na skúmanie rôznych druhov hobby. V našej knižnici nájdete množstvo kvalitných príručiek, ktoré čitateľa prevedú krok za krokom rôznymi postupmi. Občas  máme pocit, že v príručke niečo chýba. Preto sme sa rozhodli každý mesiac pozvať odborníka v danej oblasti. Tento mesiac to bude linoryt. Na podujatie je potrebné sa nahlásiť: projekty@kniznicapezinok.sk
  Termín: 3. marec 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
 • Cyklus tréningov pamäte a pozornosti pre seniorov
  Kurz pre prihlásených účastníkov
  Opäť otvárame obľúbený kurz určený seniorom, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál. Tento kurz otvárame pre nových záujemcov. Na kurz je potrebné sa prihlásiť v oddelení pre dospelých čitateľov.
  Termín: 5. marec 2020 a každý nasledujúci štvrtok o 9.00 hod.
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Pendleri a Knihobežníci
  Beseda
  podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc
  Beseda s autorkou kníh pre deti aj pre dospelých.
  Hosť: Tamara Šimončíková Heribanová
  Moderuje: Barbara Leschingerova
  Termín: 5. marec 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Únava, nervozita, emócie, nálady a stres
  Prednáška v rámci týždňa mozgu
  Vstup voľný
  Hosť: PhDr. Ľudovít Juráš, PhD
  Termín: 17. marec 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Knižnica pre seniorov
  Stretnutie s literatúrou
  Podujatie určené pre obyvateľov DSS, spojené s ukážkami tréningov pamäte.
  Termín: 24.marec 2020 o 10.00
  Miesto konania: DSS Pezinok, Hrnčiarska 37, Pezinok
 • Odborný seminár pre knihovníkov BSK
  Seminár pre uzavretú skupinu
  Predstavenie programu BibLib. Podujatie je určené knihovníkom, prípadne starostom BSK
  Hosť: Mgr. Pavol Špáni (SVOP)
  Termín: 25. marec 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Richadr Réti – šachový génius
  beseda
  Hosť: Oliver Solga
  Moderuje: Márius Kopcsay
  Termín: 30.marec 2020 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok


PROGRAM PRE MALÉ DETI S RODIČMI

 • Rozprávka má krídla!
  Čítame deťom
  Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.
  Termín: 10 marec 2020 o 14.00 hod.
  Termín: 24. marec 2020 o 14.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  Čítanie a herničky s deťmi
  Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov.
  Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.
  Termín: 2. marec  2020 o 10.00 hod.
  Termín: 16. marec 2020 o 10.00 hod.
  Termín: 30. marec 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže spojené s vernisážou detských prác
  Podujatie pre pozvaných účastníkov
  Termín: 4. marec o 10.00 hod
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • VESELÉ SAMOHLÁSKY
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
  podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc
  Hostia: Ľubomíra Miháliková a Zuzana Polonská,
  Termín: 6. marec 2020 o 10.00 hod
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • NOC S ANDERSENOM
  Všetko najlepšie Hastrošovci!
  Naša knižnica sa opäť zapojí do medzinárodného podujatia, spolu s inými knižnicami, školami, či detskými centrami.
  Termín: 27. marec 2020 o 17.00 hod
  Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na marec: Pod zemou
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Vyhodnotenie prác je 15. nasledujúceho mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


PRE ŽIAKOV

Program pre MŠ:

 • Poďme sa hrať do knižky
  Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami.


Program pre ZŠ:

 • Vitajte v knižnici (červená, zelená, žltá, modrá)
  Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia.
 • Kto nám dal rozprávky do konzervy?
  Beseda o zbieraní ľudových rozprávok.
 • Neposedná beseda
  Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre
 • Folklore is not dead!
  Ako vyzerá živý, autentický folklór?
 • Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)
  Úvod do kritického myslenia.
 • Popoludnie s rozprávkou
  Hlasné čítanie pre ŠKD


Upozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!
Všetky podujatia pre kolektívy začínajú o 10.00 okrem Popoludnia s rozprávkou, ktoré začína o 14.00


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk