Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Literatúra v Radnici: Za toto sme štrngali kľúčikmi?
  Hostia: poslanec NR SR Ján Budaj
  Moderuje: Márius Kopcsay
  Termín: 4. november 2019 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • Skvelá veda s Máriusom Kopcsayom: Aby sa nám dobre dýchalo
  Beseda o témach okolo kvality ovzdušia s Janou Matejovičovou, ktorá sa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave venuje kvalite ovzdušia. Podujatie moderuje Márius Kopcsay v rámci cyklu Pohľad na oblohu.
  Termíny: 5. november o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Naša vlna - slovenská vlnená renesancia
  Vernisáž výstavy zameranej na lokálnu vlnu zo slovenských oviec. Občianskej združenie založené v Pezinku predstaví skupinu ľudových tvorcov pracujúcich s vlnou v rôznych kútoch Slovenska a ich tradičné aj dizajnové výrobky.
  Termín: 7. november 2019 o 17.00 hod. (vernisáž s prednáškou)
  19. december 2019 od 10.00 hod. do 18.00 hod. (predajná finisáž)
  Miesto konania: výstavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezinku


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

Program pre MŠ:

 • Poďme sa hrať do knižky
  Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh
  z jednej z našich kníh.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre I. stupeň ZŠ:

 • Zberný dvor - Braňo Jobus
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
  Beseda s autorom populárnych detských kníh, plných láskavého humoru. Braňo Jobus, alias Branuško príde pobesedovať so štvrtákmi o svojich knihách.
  Termín: 12. november 2019 o 10.00  hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Vitajte v knižnici
  Vítame všetky deti v našej knižnici. Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Kto nám dal rozprávky do konzervy?
  Beseda o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si porozprávame u nás na besede.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre II. stupeň ZŠ:

 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Folklore is not dead!
  Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Neposedná beseda
  Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Skvelá veda pre školy
  Besedy moderované spisovateľom Máriusom Kopcsayom o vede, počasí, astronómii či ekológii iných aktuálnych a zaujímavých témach.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)
  Úvod do kritického myslenia. Program je prispôsobený vekovej skupine. Máme  niekoľko okruhov – vyhľadávanie relevantných zdrojov, všeobecná bezpečnosť, bezpečnosť na internete...
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre malé deti s rodičmi:

 • Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  Čítanie a herničky s deťmi.
  Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov. Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.
  Termín: 4. november 2019 o 10.00  hod. – Téma: Kto je pod maskou
  Termín:  18. november 2019 o 10.00  hod.  – Téma: Zvukotanie
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Rozprávka má krídla!  
  Čítame deťom. Pre deti ŠKD
  Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.
  Termín: 5. november 2019 o 10.00  hod.
  Termín: 19. november 2019 o 10.00  hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Upozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!
  Literárno-výtvarná súťaž: téma na november: Vesmírne preteky
  Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5


Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
- Kým školský zvonček zazvoní
- Čítanie je IN: besedy o knihách
- Hodiny informačnej výchovy
- Veľké vítanie prváčikov
Termíny: po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk