Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Modranská stopa Samuela Zocha
  Termín: 15. január 2019 o 17:00 hod.
  Hostia: PhDr. Agáta Šikulová Petrakovičová
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Horí nám pod zadkom?
  Beseda o globálnom otepľovaní s Máriusom Kopcsayom a jeho hosťami
  Termín: 22. január 2019 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literatúra v Radnici: Felice 60
  Hostia: spisovateľ Pišta Vandal Chrappa, kapucín Felix Tkáč, moderuje Veronika Šikulová
  Termín: 28. január 2019 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

 • Literárno-výtvarná súťaž - téma na január: Nakresli mi komiks
  Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Eko-oko
  Polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia
  Termín: september 2018 - január 2019
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Kto je Hana Naglik?
  Beseda so spisovateľom Silvestrom Lavríkom
  Termín: 23. január 2019
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Horí nám pod zadkom?
  Beseda o globálnom otepľovaní s Máriusom Kopcsayom a jeho hosťami
  Termín: po dohode so školami
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
  - Kým školský zvonček zazvoní
  - Čítanie je IN: besedy o knihách
  - Hodiny informačnej výchovy
  - Veľké vítanie prváčikov
  Termíny: po dohode so školami
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk