Darovanie krvi

Vážení spoluobčania, miestny spolok SČK Vás pozýva na spoločné darovanie krvi ktoré sa uskutoční v Kultúrnom centre na Holubyho 42, v malom salóniku na 1.poschodí v utorok 18. februára 2020 od 8:00 do 11 :00 hod. (posledné dotazníky dávame o 10:30 hod) KTO MÔŽE BYŤ DARCOM KRVI? každý zdravý č lovek vo veku od 18 do 60 rokov. s minimálnou hmotnosťou 50 kg tlovek, ktorý je 2 týždne po doužívani antibiotík: 2 týždne bez horúčky, bez hnačky; 1 týždeň po zubnomošetrení{vŕtanie,extrakc ia zubu), aktuálnemimomenštruácie(+/-3dni)atehotenstva;1 rokpopôrodea!eboukončení tehotenstva.ak nekojí; 48 hod ín po preventívnom očkovan í; bez herpesu tlovek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky Kto nebol posledný polrok operovaný. letovaný. lieče ný akupunktúrou, ne malprep ichované ušialeboi néčas tite la .nedostaltransfúziukrvialeboplazmy, nepodstúpil endoskopic ké vyšetren ie Kto neprekonal infekčnú žltačku typu Ba C, v prípade i nfekčnej žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byf darcom krvi po určitom časovom odstupe; nie je nosičom HIV, neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom rudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku Ktonepatríkrizikovosprávajúcimsajedincom Muži môžu darovaf krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 4x do roka. Ženy môžu darovaf krv s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3x do roka. BEZPLATNÉ PARKOVANIE PRE DARCOV KRVI JE ZABEZPEČENÉ!


Dátum:   18. 02. 2020, 8.00 - 11.00 h
Miesto:   Dom kultúry (salónik)
Kontakt: Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: dkpezinok.info@gmail.com