Talentové skúšky ZUŠ E. Suchoňa

^ ZUŠ Eugena Suchoňa 2 - v Pezinku pozýva na TALENTOVÉ SKÚŠKY a mája 2021 do všetkých odborov ZUŠ: Hudobného / Tanečného / Výtvarného / Literárno-dramatického Ponuka hudobného odboru: zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, barytón, klavír, organ, akordeón, keyboard, gitara, elektrická gitara, bicie nástroje, husle, viola, violončelo, spev Všetky informácie vrátane elektronickej prihlášky , ktorú je potrebné vypísať, nájdete naj www.zuspezinok.sk alebc Facebooku v skupine ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok talentovkyzuspk@gmail.com/ 0905 979 539, 0911 233 659 Tešíme sa na Vás!!!


Dátum:   10. 05. 2021 - 11. 05. 2021,
Miesto:   Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku
Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa; tel.: 033/641 22 56, web: www.zuspezinok.sk