Remeselné mestečko

Plagát podujatia Začíname už 14:00 a posledný koncert dohrá okolo 20:00. Budeme v priestoroch Pezinského zámockého parku, v okolí budovy Centra voľného času, kde bude prebiehať popri remeselných dielňach pestrý program pre malých aj veľkých.

14:00 otvorenie remeselných dielní
15:00 divadielko pre deti
16:00 prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej PhD. - Slovenské strašidlá (nadprirodzené bytosti našich predkov)
17:00 koncert Hmlisto
19:00 ukončenie remeselných dielní
19:00 koncert Prešporok

Projekt organizuje občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Počas podujatia budete mať príležitosť vyskúšať si aj novú šachovú plochu a za zálohu si požičať veľké šachové figúrky.

Ak sa chcete aj vy malým kúskom podieľať na tejto aktivite a mnohých ďalších, ktoré organizujeme, neváhajte prispieť svojim dobrovoľným príspevkom. Viac info tu: https://www.cvcpezinok.sk/pezinska-akcna-kopa/. Ďakujeme.


Dátum:   15. 09. 2021, 14.00 - 20.00 h
Miesto:   Zámocký park
Kontakt: Centrum voľného času, tel.: 0948 222 117, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com