Deň pezinského baníctva

Slávnostná akcia, pripomenutie si písomnej zmienky o baníctve v okolí Pezinka. Prijatie baníkov primátorom mesta.


Dátum:   24. 06. 2022, 16:30 h
Miesto:   Stará radnica
Kontakt: Štefan Granec, predseda Malokarpatskeho baníckeho spolku; tel.: 0905 300 884, e-mail: stefan.granec@centrum.sk