Artivia Market

Predaj autorskej tvorby a ručných remeselných prác.


Dátum:   26. 06. 2022, 10.00 - 18.00 h
Miesto:   trhovisko na Kupeckého ul.
Kontakt: