Keramické trhy 2012

Keramické trhy v Pezinku sa konajú už po deviaty rok a opäť s medzinárodnou účasťou. Svoju keramiku nám predvedú keramici z Čiech, Slovinska, Bulharska a samozrejme zo Slovenska.
 
Tieto, v rámci Slovenska jedinečné Keramické trhy, sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprievodnými podujatiami ako sú výstavy, detské tvorivé dielne, súťaž na tému Žartovný džbán, točenie na kruhu, či modelovanie z ruky. Majstri ľudovej umeleckej výroby Marián Liška, Miloš Orságh a Ján Viglaš predvedú výrobu keramického džbánu sovy.
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, všetkých srdečne pozýva na 9. ročník Keramických trhov v Pezinku, ktoré sú zároveň tento rok aj Dňami Mladej Boleslavi, partnerského mesta Mesta Pezinok.
 


PROGRAM KERAMICKÝCH TRHOV 2012

piatok 8. júna 2012
14.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov
za účasti predsedu BSK Pavla Freša
a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu
14.00 h Začiatok súťažnej výstavy Žartovný džbán
14.00 - 18.00 h Detské tvorivé dielne na Radničnom námestí
15.00 h Vystúpenie ZUŠ E. Suchoňa
16.00 h Divadlo HEČ Mladá Boleslav: Remeslá
18.00 h Divadlo HEČ Mladá Boleslav:
Pri táboráku
- hudobný program
20.30 h ukončenie prvého dňa trhov
 
sobota 9. júna 2012
  9.00 h začiatok predaja
  9.30 h Pokračovanie súťažnej výstavy Žartovný džbán
10.00 - 18.00 h Detské tvorivé dielne na Radničnom námestí
10.30 h Divadlo z půdy F. Pešána: Vodníček, vráť sa
- bábkové predstavenie pre deti
13.30 h Lipka - ľudová hudba z Dubovej
15.00 h Durmančiny Bylinky - hudobná skupina
18.00 h Divadlo HEČ Mladá Boleslav:
Ľudové pesničky z Boleslavska
19.30 h Velká svačina - moravsko-slovenská kapela
21.00 h ukončenie druhého dňa trhov

nedeľa 10. júna 2012
  9.00 h začiatok predaja
  9.30 h Pokračovanie súťažnej výstavy Žartovný džbán
10.00 - 18.00 h Detské tvorivé dielne na Radničnom námestí
10.00 h Divadlo z půdy F. Pešána: O ševcovi Matesovi
14.00 h Vyhodnotenie súťaže Žartovný džbán
14.30 h Country kapela Arion Pezinok
18.00 h ukončenie trhov
 
VÝSTAVY
8. 6. - 15. 7. Daniel Lichard
(Malokarpatské múzeum)
8. 6. - 31. 6. Deti a keramika - II. ročník detskej výtvarnej súťaže
(Malokarpatské múzeum)
8. 6. - 10. 6. Výstava prác detí z keramických krúžkov CVČ
(Centrum voľného času, Zámocký park)

Zmena programu vyhradená

Keramické trhy v roku 2011 (foto: Malokarpatské múzeum)
Keramické trhy v roku 2011 (foto: Bratislavský samosprávny kraj)
Keramické trhy v roku 2011 (foto: Malokarpatské múzeum)
Keramické trhy v roku 2011 (foto: Bratislavský samosprávny kraj)

 


Podujatie sa koná s podporou predsedu BSK Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu.

Organizátori:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Malokarpatské múzeum v Pezinku
  • Mesto Pezinok
  • Cech slovenských keramikov
  • Slovenská ľudová Majolika Modra
  • SOŠ Komenského Pezinok
  • CVČ Pezinok
  • Pezinské kultúrne centrum
  • Mesto Mladá Boleslav


Dátum:   08. 06. 2012 - 10. 06. 2012,
Miesto:   Radničné námestie a ul. M. R. Štefánika
Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, Malokarpatské múzeum; 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, web: www.muzeumpezinok.sk