Keramické trhy 2013

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo už desiaty ročník medzinárodného podujatia Keramické trhy. Takmer 200 keramikárov zo Slovenska, Čiech, Moravy, Slovinska, Maďarska, Bulharska či Tunisu prichádza do Pezinka každoročne prezentovať svoju tvorbu a výrobky z keramiky.

Keďže tento rok sa koná v poradí už desiaty ročník akcie, novinkou bude publikácia, ktorá zaujímavým spôsobom mapuje uplynulých 9 rokov príprav a fungovania Keramických trhov. Samozrejmosťou budú postrehy keramikárov, ktorí každoročne v júni prichádzajú do malokarpatského regiónu prezentovať svoju tvorbu. Ďalšou novinkou je fotografická súťaž pre návštevníkov Keramických trhov 2013.

Súčasťou podujatia je tiež výstava toho najlepšieho z histórie trhov, ale aj „nepodarkov“, ktorú budú môcť návštevníci vidieť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku od 7. júna do 7. júla 2013. Výstavné priestory tiež ponúknu výstavu prác detí navštevujúcich Centrum voľného času Pezinok. Ukážku točenia na hrnčiarskych kruhoch, detské dielne, pestrý kultúrny program, rovnako ako keramickú súťaž - tentokrát  s témou „pocta desiatemu ročníku Keramických trhov“, uvidí návštevník priamo na Radničnom námestí.

Cieľom podujatia je podporiť remeslo, ktoré má v oblasti Malých Karpát tradíciu už niekoľko storočí a ukázať jeho rôzne podoby.
Každý rok navštívi podujatie cez 20 tisíc návštevníkov, ktorých zaujmú rôzne podoby keramiky, rovnako ako aj trojdňový kultúrny program.


PROGRAM KERAMICKÝCH TRHOV 2013

piatok 7. júna 2013
14.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov
za účasti predsedu BSK Pavla Freša
a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu
14.00 h Začiatok súťažnej výstavy
Pocta k 10. ročníku Keramických trhov
14.00 - 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
15.00 h Detský folklórny súbor Magdalénka
17.00 h Miriam Sýkorová
18.30 h Gipsy elegance
20.30 h ukončenie prvého dňa trhov
 
sobota 8. júna 2013
  9.00 h začiatok predaja
  9.30 h Pokračovanie súťažnej výstavy
Pocta k 10. ročníku Keramických trhov
10.00 - 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
10.30 h Divadielko Šikulko - keramická rozprávka
13.30 h Karol Rosenberg - country
15.00 h Dychová hudba Cajlané
18.00 h Bukasový masív
21.00 h ukončenie druhého dňa trhov

nedeľa 9. júna 2013
  9.00 h začiatok predaja
  9.30 h Pokračovanie súťažnej výstavy
Pocta k 10. ročníku Keramických trhov
10.00 - 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
14.00 h Vyhodnotenie súťaže
Pocta k 10. ročníku Keramických trhov
15.00 h Šenkvická muzika
18.00 h ukončenie trhov
 
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
7. 6. o 20.00 h Nočné pálenie pece
7. 6. - 7. 7. Výstava Keramické trhy 2004-2013
(Malokarpatské múzeum)
Fotosúťaž o fotografiu, ktorá najlepšie vystihuje Keramické trhy

Zmena programu vyhradená

Keramické trhy v roku 2011 (foto: Malokarpatské múzeum)
Keramické trhy v roku 2012 (foto: Bratislavský samosprávny kraj)
Keramické trhy v roku 2012 (foto: Malokarpatské múzeum)
Keramické trhy v roku 2012 (foto: Bratislavský samosprávny kraj)

 


Organizátori:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Malokarpatské múzeum v Pezinku
 • Mesto Pezinok
 • Cech slovenských keramikov
 • Slovenská ľudová Majolika Modra
 • SOŠ Komenského Pezinok
 • CVČ Pezinok
 • Pezinské kultúrne centrum
 • Mesto Mladá Boleslav


Partneri:

 • Areál zdravia Rozálka
 • Ecorec Slovensko s.r.o.
 • Vinohradníctvo Pavelka a syn
 • Vinkova a Pavos stavebniny.


Mediálni partneri:

 • TV Pezinok
 • Ústredie ľudovej umeleckej výroby
 • časopis  Pezinčan
 • Časopis Informácie


Dátum:   07. 06. 2013 - 09. 06. 2013,
Miesto:   Radničné námestie a ul. M. R. Štefánika
Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, Malokarpatské múzeum; 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, web: www.muzeumpezinok.sk