Andrej Šeban Trio Tour 2017

Život je krásny II. Účinkujú: Andrej Šeban, Ján Fabrický a Michal Šelep.


Dátum:   25. 11. 2017, 20.00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk