Adventný koncert ZUŠ E. Suchoňa


Dátum:   08. 12. 2017, 18.00 h
Miesto:   Evanjelický kostol
Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa; tel.: 033/641 22 56, web: www.zuspezinok.sk