Výročná členská schôdza DIA BOZIN , OZ diabetikov


Dátum:   12. 12. 2017, 14:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Spoločenská sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk