Medová cesta na dvore múzea

Celoslovenská súťaž medu a medovín.
Sprievodné podujatie k výstave Tisícročná včela.


Dátum:   10. 12. 2017, 9.00 - 16.00 h
Miesto:   nádvorie Malokarpatského múzea
Kontakt: Malokarpatské múzeum; tel.: 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk