Apiterapia, Brtníci - elita vojakov

Malokarpatské múzeum v Pezinku a Slovenský zväz včelárov, Ing. Milan Rusnák, Rudolf Moravčík starší, Rudolf Moravčík mladší Vás pozývajú na prednášku v rámci sprievodného programu k výstave Tisícročná včera: Apiterapia, Brtníci - elita vojakov. Vstupné : 1 €Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo k výstave Tisícročná včela prednášku o brtníkoch – elite vojakov, ktorú prednesie Ing. Milan Rusnák.Súčasťou prednášky bude ako vždy aj ochutnávka medu a medových produktov. Rozprávanie o mede, ktorý patrí medzi základné suroviny získavané z prírody od nepamäti. Archeologické nálezy dokazujú, že včela sa na našej planéte vyskytovala už pred 15 miliónmi rokov.

Dozviete sa, že tam kde sú včely, je signál čistoty prírody.
Včely nikdy nespia, občas odpočívajú v prázdnych voskových bunkách.
Najväčším včelím nepriateľom je sršeň.
Včielka počas svojho krátkeho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a lietavky, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Svoju životnú púť obvykle končí po 35 dňoch života.
Brtníctvo alebo lesné včelárstvo alebo lesné včelárenie je starobylý spôsob získavania včelích produktov, najmä medu zo špeciálnych prírodných alebo umelých dutín stromov (tzv. brtov) človekom. Brtníctvo patrí k najstarším spôsobom obživy, je však zároveň aj chovom včiel, nie tak cieleným a rozsiahlym ako chov domácich včiel, ale najmä pokiaľ ide o súčasné brtnícke metódy, náročným a veľmi špecializovaným.Branie medu od divých včiel uskutočňoval človek v dejinách rôznym spôsobom, podmieneným prostredím, kde si včely stavali plásty. Mohli to byť diery v zemi, jaskyne, dutiny, kmene, koruny stromov, ale aj ľudské obydlia. Práve duté kmene stromov, v ktorých si stavali včely svoje hniezda, teda tzv. “brty”, sú predmetom brtníctva.

Bližšie informácie nájdete na www.muzeumpezinok.sk.

 


Dátum:   16. 02. 2018, 16.00 h
Miesto:   Malokarpatské múzeum
Kontakt: Malokarpatské múzeum; tel.: 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk