Veľká cena Pezinka v mariáši

VII. ročník, 2. kolo slovenskej extraligy vo volenom mariáši.


Dátum:   17. 02. 2018, 9:30 h
Miesto:   Dom kultúry (Spoločenská sála)
Kontakt: Mariášový klub Pezinok, tel.: 0905 716 825, e-mail: mkpezinok@gmail.com