Spánok a jeho význam pre zdravie

Zdravo žiť je ľahké - beseda s expertom na výživu MUDr. Igorom Bukovským, PhD.


Dátum:   19. 03. 2018, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk