Plavecký maratón 2018

XIII. ročník 24-hodinovej nonstop plaveckej štafety.

 MESTO PEZINOK v spolupráci s Mestským podnikom služieb – Mestskou plavárňou  a Plaveckým klubom v Pezinku  pozývajú všetkých plávajúcich PEZINČANOV  a PLAVCOV z okolia  na XIII. ročník  „24-hodinovej  NON- STOP plaveckej štafety“  PEZINSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN  23. – 24. marec 2018   Štart plaveckej štafety je: v piatok  23.3. 2018 o 12:00 a ukončenie podujatia:   v sobotu 24.3. 2018 o 12:00  VSTUP ZADARMO  MESTSKÁ PLAVÁREŇ Pezinok Komenského ul. 43       H A R M O N O G R A M PIATOK 23.3. 2018 11:50 hod.       – OFICIÁLNE OTVORENIE primátorom Mesta Pezinok Oliverom Solgom 12:00 - 12:30 hod. - ŠTART, prvými plávajúcimi štafetovým spôsobom budú členovia Plaveckého 	   klubu Pezinok 12:30 - 13:00 hod. - SOŠ Komenského + Obchodná akadémia 13:00 - 13:30 hod. - Gymnázium Pezinok 13:30 - 14:30 hod. - ZŠ Jána Kupeckého 14:30 - 15:00 hod. – ZŠ a MŠ Orešie 15:00 - 15:30 hod. - ZŠ Na bielenisku 15:30 - 16:00 hod. - ZŠ Fándlyho 16:00 - 17:30 hod. - VEREJNOSŤ + stolní tenisti a karatisti 17:30 - 18:00 hod. - VEREJNOSŤ + Športový volejbalový klub Pezinok 18:00 - 19:00 hod. - Športový triatlonový klub Pezinok 19:00 - 19:30 hod. - Klub orientačného behu Sokol, VTC Pezinok 19:30 - 21:00 hod. - VEREJNOSŤ + skauti, hokejbalisti 21:00 - 21:30 hod. - Vínne mušky Pezinok, Holubári 21:30 - 22:00 hod.- VEREJNOSŤ  22:00 - 23:00 hod. - Malokarpatský banícky spolok 23:00 - 24:00 hod. – VEREJNOSŤ + futbalisti SOBOTA 24.3. 2018 00:00 - 01:00 hod. - VEREJNOŤ + Grinavania 01:00 - 02:00 hod. - VEREJNOSŤ  02:00 - 04:00 hod. - SOŠ Policajného zboru 04:00 - 05:00 hod. - Hasiči a mestskí policajti 05:00 - 06:00 hod. - VEREJNOSŤ 06:00 - 08:00 hod. - Plavecký klub Pezinok 08:00 - 09:00 hod. - Športový plavecký klub polície Pezinok 09:00 - 12:00 hod. - VEREJNOSŤ 12:00 hod.	    - OFICIÁLNE UKONČENIE ŠTAFETY 12:30 hod.	    - Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: Najrýchlejší plavec (chlapec, dievča do 15 rokov; chlapec, dievča od 15 do 18 rokov;    muži, ženy od 18 do 35 rokov; muži, ženy od 35 do 55 rokov; muži, ženy nad 55 rokov) 			Najmladší účastník 			Najstarší účastník 			    	  			     										     Bližšie informácie:  Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS, Trnavská 10, Pezinok,   tel.: 0905 222 096 Ing. Dušan Varecha, vedúci plavárne, Komenského 43, Pezinok, tel.: 0905 341 954 Mgr. Peter Vlasák, Referát vzťahov s verejnosťou, MsÚ Pezinok, tel.: 0917 527 374


Dátum:   23. 03. 2018 - 24. 03. 2018, 12:00 h
Miesto:   Mestská plaváreň, Komenského ul. 43
Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, Mestský úrad Pezinok; tel.: 033/6901 106, e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk