Talentové skúšky

Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku vás pozýva na Talentové skúšky 21., 22. máj 2018, 14.00 - 18.00 hod., ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok


Dátum:   21. 05. 2018 - 22. 05. 2018, 14.00 - 18.00 h
Miesto:   ZUŠ E. Suchoňa
Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa; tel.: 033/641 22 56, web: www.zuspezinok.sk