Deň múzeí a galérií

o 14.00 hod.:
19. máj patrí múzeám a galériám. Mestské múzeum v Pezinku v tento deň pozýva na prehliadku dvoch architektonických skvostov - objektov na Holubyho č. 22 a Holubyho č. 23 v historickom jadre mesta. Porozprávame o zaujímavom slohovom vývoji týchto typologicky ojedinelých stavieb, ktoré prešli rozsiahlejšími prestavbami až k ich reprezentatívnemu výrazu meštianskych domov.

o 16.00 hod.:
Mestské múzeum v Pezinku v tento deň pozýva na prechádzku miestami spojenými s minulosťou pezinskej židovskej komunity. Stretneme sa o 16.00 pri bývalom kine Zora / starej synagóge na Sládkovičovej ulici, odkiaľ sa Slnečnou ulicou presunieme popri starom židovskom cintoríne k novému cintorínu. Našu prechádzku spojenú s rozprávaním ukončíme na mieste bývalej novej synagógy na Šancovej ulici.
 


Dátum:   19. 05. 2018, 14.00 h, 16.00 h
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk