Vystúpenie tančných krúžkov

Koncoročné vystúpenie tanečných krúžkov Centra voľného času.


Dátum:   13. 06. 2018, 16.00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Centrum voľného času; tel.: 033/641 20 20, web: www.cvcpezinok.sk