Deň pezinského baníctva

Tradičné prijatie baníkov primátorom mesta, tentokrát pri príležitosti 679. výročia prvej zmienky o dolovaní drahých kovov v chotári Pezinka.
Pripomenutie si písomnej zmienky o baníctve v okolí Pezinka.


Dátum:   25. 06. 2018,
Miesto:   Mestský úrad, Obradná sieň (1. posch., č. dv. 18)
Kontakt: Štefan Granec, predseda Malokarpatskeho baníckeho spolku; tel.: 0905 300 884, e-mail: stefan.granec@centrum.sk