Beh Pezinkom

Plagát podujatia

Bližšie informácie nájdete na www.behpezinkom.com.


Dátum:   15. 09. 2018, od 11.00 h
Miesto:   Zámocký park
Kontakt: Mgr. Lucia Bizoňová, organizátor; tel.: 0905 601 749, e-mail: info@behpezinkom.com, web: www.behpezinkom.com