Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. st. a štúrovci

Vernisáž výstavy v spolupráci so spolkom Živena v Pezinku spojená s prednáškou PhDr. Silvie Hrdlovičovej, odbornej pracovníčky
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.
Výstava potrvá do 31. 10. 2018.

Plagát podujatia


Dátum:   18. 09. 2018, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk