Prednáška - Ferdinand Písecký

Ferdinand Písecký, pobočník generála Milana Rastislava Štefánika. Prednáška Mgr. Kataríny Hýllovej z Múzea Ľ. Štúra v Modre.


Dátum:   16. 10. 2018, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk