Beseda - Svetový deň cestovného ruchu

 Klub sprievodcov mesta Pezinok  Beseda pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu pondelok 29.10. 2018 o 18:00 hod. v DK Pezinok   PROGRAM BESEDY  1.	Otvorenie besedy a privítanie hostí – predseda Klubu 2.	Príhovor zástupcu mesta Pezinok 3.	Prezentácia činnosti Klubu sprievodcov za rok 2018 4.	Audioprezentácia k téme Svetového dňa CR 5.	Vystúpenie hostí 6.	Otvorenie výstavy k téme CR a ukončenie  Tešíme sa na Vašu účasť                Garant: Peter Ronec


Dátum:   29. 10. 2018, 18.00 h
Miesto:   Dom kultúry (Salónik)
Kontakt: Peter Ronec, Klub sprievodcov mesta Pezinok