Detská noc literatúry

Zažite výnimočný rozprávkový večer v Schaubmarovom mlyne!
Inšpirovaní mimoriadne úspešným medzinárodným podujatím Noc literatúry a očarení unikátnymi priestormi Schaubmarovho mlyna, pripravili sme v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou podujatie pre deti a ich rodičov, ktoré prepojí život v mlyne s literatúrou a dobrodružstvom.

Schaubmarov mlyn je už pomerne známym kultúrnym bodom, no nie všetky priestory samotného mlyna sú bežne prístupné. Počas noci literatúry otvoríme okrem mlynice, kováčskej dielne  a strojovne aj pivnicu s valenou klenbou, v ktorej sa voľakedy uskladňovali potraviny alebo rozľahlú povalu a prostredníctvom rozprávkových príbehov predstavíme návštevníkom starodávne remeslá, ktoré boli každodennou súčasťou života v mlyne. Šesť príbehov sa bude skrývať na šiestich stanovištiach, pričom jeden z nich bude určený výlučne ušiam dospelých.

Šesť zastávok, šesť osobností, šesť príbehov
Mlynom a príbehmi trpaslíkov, permoníkov, mlynáriek či kováčskych synov vás prevedú osobnosti Pezinka a SNG: spisovateľka a knihovníčka Veronika Šikulová, divadelný a filmový režisér a scenárista Patrik Lančarič, lektorka dramatiky Barbora Jurinová, výrazný pezinský tenor Juraj Illavský, lektorka zo Schaubmarovho mlyna a multidisciplinárna umelkyňa Nikola Čemanová a grafický, dizajnér SNG Braňo Matis.

Schaubmarov mlyn je ideálnym miestom na rodinné podujatie tohto typu, pretože jeho štyri poschodia ponúkajú množstvo útulných zákutí a autentických kulís mlynskej techniky. Večerné podujatie s baterkami bude veľkým zážitkom pre deti aj dospelých, pričom spoznajú aj osobnosti spojené s regiónom a Slovenskou národnou galériou ale aj život remeselníkov, ktorí v podobných priestoroch voľakedy žili a pracovali.  

PROGRAM

17.00 - 17.30 Otvorenie detskej noci literatúry v priestore mlynice

Čítania budú prebiehať v 20 minútových intervaloch:
17:30 - 17:50
17:50 - 18:10
18:10 - 18:30
18:50 - 19:10
19:10 - 19:30

19:30 – 20:00 Ukončenie


Vstupné
Vstupné: 5 € (1 dieťa + 1 dospelý)
predpredaj lístkov - Esteházyho palác Bratsilava, Schaubmarov mlyn Pezinok, Artforum Pezinok
Počet návštevníkov je obmedzený vzhľadom na kapacitu mlyna. Maximálna kapacita Detskej noci literatúry je 80 vstupeniek.

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Okrem expozície o mlynárstve sa tu nachádza aj galéria, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Mlyn sa venuje aj organizovaniu sprievodných podujatí zameraných na vizuálne umenie, prírodu, životné prostredie, remeslá a jedlo. Priebežne počas roka sa v ňom konajú workshopy, komentované prehliadky, trhy, koncerty, rezidencie a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť. Prebiehajúca výstava Z kruhu von, ktorá sa venuje médiu keramiky, silno spätej so zemou, s malokarpatským regiónom, s remeslom či s históriou, je vyskladaná najmä zo zbierok SNG. Na výstave tak môžete vidieť okolo 300 súčasných a moderných keramických diel.

 


Dátum:   16. 02. 2019, 17.00 - 20.00 h
Miesto:   Schaubmarov mlyn
Kontakt: Veronika Němcová, Schaubmarov mlyn; tel.: 0908 729 459, e-mail: veronika.nemcova@sng.sk