Zvárala Kačenka, zvárala šaty

Beseda s autorkou knihy Mgr. Sylviou Hrdlovičovou o knižke Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre Kráľovej.


Dátum:   12. 02. 2019, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk