Hasičská šibačková zábava


Dátum:   21. 04. 2019, 19.00 h
Miesto:   Dom kultúry (Spoločenská sála)
Kontakt: Peter Slaný, OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto; tel.: 0908 838 826