Stretnutie s autorom - Andy Hryc

Inventúra - nové, doplnené vydanie. Andy Hryc, stretnutie s autorom: 23. apríla 2019 o 17.00 hod.


Dátum:   16. 04. 2019, 17.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk