Veľkonočné zdobenie stromov

Primátor mesta Pezinok Vás pozýva na spontánnu akciu, počas ktorej by sme spoločne ozdobili stromy stužkami a vajíčkami.

Pozvané boli škôlky, keď budete na obede v meste, môžete pomôcť deťom ozdobiť stromy.

Bližšie informácie: https://www.facebook.com/ihianik/


Dátum:   18. 04. 2019, 11.00 h
Miesto:   Radničné námestie
Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, Mestský úrad Pezinok; tel.: 033/6901 106, e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk