Deň detí

Hry, súťaže, zábava s MICI a MŇAU, SHOW de TOM, detské atrakcie.
Organizátori: PKC a CVČ. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v DK Pezinok.

Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času - Deň detí - 25. 5. 2019 o 15.00 hod. Radničné námestie Show de tom, Mici a Mňau, Taekwondo ukážky, Tanečná akadémia Sunny Dance, Deti z MŠ Severáčik a ZŠ z Pezinka, Stanovištia CVČ - Zvieratkovo: U Ferda Mravca, U múdrej sovy, U veselej veveričky a iné. Hry, súťaže, maľovanie na tvár, skákacia atrakcia, občerstvenie. Vstup zdarma.


Dátum:   25. 05. 2019, 15.00 h
Miesto:   Radničné námestie
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: dkpezinok.info@gmail.com