Slávnostné otvorenie Akadémie tretieho veku

Školský rok 2019/2020.


Dátum:   18. 09. 2019, 15.00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Andrea Pikusová, koordinátorka ATV; tel.: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk