Komentovaná prehliadka výstavy V znamení hviezdy

Mestské múzeum v Pezinku Vás pozýva na komentovanú prehliadku výstavy V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka; streda - 16. október 2019 - 17.00 hod. Mestské múzeum v Pezinku, Stará radnica, M. R. Štefánika 1Mestské múzeum v Pezinku pozýva na komentovanú prehliadku výstavy V znamení hviezdy, na ktorej sa dozviete množstvo zaujímavostí o rode pezinských a svätojurských grófov. Napríklad aj to, ktorý z grófov sa zúčastnil križiackej výpravy i bitky proti Mongolom pri rieke Slaná, ktorí z nich statočne bojovali po boku cisára a kráľa Žigmunda Luxemburského, kto bol strážcom kráľovskej koruny, kto vyženil Červený Kameň, kto priviedol do Uhorska budúcu manželku Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského či kto bol kmotrom budúceho cisára Maximiliána Habsburského.

Tešíme sa na vás v stredu 16. októbra o 17.00.


Dátum:   16. 10. 2019, 17.00 h
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk