Harmonogram vývozu separátov zo sídlisk v roku 2019

Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieši ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosť prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.
 

VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, Mierová ul., ul. Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh a Muškát.

Turie brehy
počet vývozov 1x7 dní
deň vývozu: streda
Hrnčiarska 2
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Holubyho 16
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Dona Sandtnera
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Zumberská
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: streda, piatok
Kučišdorfská dol. č. 7
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: utorok, piatok
Tehelná č. 5
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: utorok, piatok
Šancova č. 27
počet vývozov 1x7 dní
deň vývozu: pondelok
Šancova č. 4, 6, 8, 10
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ OSTATNÝCH SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25
Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22
Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29
Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25
Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23
Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20
Júl
August
September
Október
November
December