Chov psov

Podmienky chovu psoPesv na území mesta Pezinok upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov.
Daňovej povinnosti podlieha pes starší šiestich mesiacov.

Výška poplatkov za psa:
  • poplatok za jedného psa v rodinnom dome je 12 €
  • poplatok za jedného psa v bytovom je 30 €.


Od poplatku sú oslobodení držitelia psa, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, pričom oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa a platí v roku nasledujúcom po dovŕšení 62 rokov.

Bližšie informácie o evidencii psov je možné získať na Mestskom úrade u:
 - Silvia Horváthová, tel.: 033/6901 607, e-mail: silvia.horvathova@msupezinok.sk.


Mesto zakúpilo špeciálne ekologické vrecká na psie exkrementy, ktoré obdrží držiteľ psa pri jeho prihlasovaní. V prípade potreby si ďalšie môže vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia na Mestskom úrade, 2. poschodie č. dv. 33.