Ambulantná pohotovostná služba

PRE DETI A DORAST
PRE DOSPELÝCH

Prevádzka:
Bratislavská 85, 902 01  Pezinok

Prevádzkovateľ:
Pre deti a dorast: INT-PED s.r.o,Hollého 2, 902 01 Pezinok
Pre dospelých: AS-Doctor s.r.o , Senecká 23, 902 01 Pezinok
Telefón: 0918 080 112
E-mail: dr.omarsamman@gmail.com


Ordinačné hodiny na pohotovostnej ambulancii LSPP (platné od 1. 7. 2018):

pondelok - piatok: 16.00 - 22.00 h
sobota, nedeľa a sviatky:   7.00 - 22.00 h

Pohotovostný poplatok v ambulancii je 2 eur.


Rozpis služieb: https://www.e-vuc.sk/bsk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba-v-bsk.html?page_id=127099