PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Dodanie digitálneho pasportu dopravy mesta Pezinok
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak III
 • Projekt WiFi4EU, support a pripojenie do siete internet


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 464 verejných obstarávaní:

 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku - Etapa 1
 • 11. 11. 2021 - 22. 11. 2021
 • Presun kvetináčoch a presadenie stromov do rastlého terénu v rámci mesta
 • 08. 11. 2021 - 15. 11. 2021
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak
 • 08. 11. 2021 - 16. 11. 2021
 • Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet
 • 25. 10. 2021 - 05. 11. 2021
 • Mandľový sad a remízka - nákup a výsadba stromov
 • 22. 10. 2021 - 29. 10. 2021
 • Dodanie podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Pezinok
 • 20. 10. 2021 - 27. 10. 2021
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku
 • 12. 10. 2021 - 25. 10. 2021
 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania MŠ Bystrická v Pezinku - 1. etapa
 • 08. 10. 2021 - 19. 10. 2021
 • Opravy povrchov chodníkov v Pezinku
 • 07. 10. 2021 - 18. 10. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - BRKO
 • 29. 09. 2021 - 06. 10. 2021
 • Vybudovanie nového webového sídla Mesta Pezinok
 • 29. 09. 2021 - 06. 10. 2021
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak
 • 22. 09. 2021 - 30. 09. 2021
 • Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne
 • 22. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Výsadba stromov Mandľový sad a remízka
 • 21. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Nákup stromov a výsadbového materiálu do Mandľového sadu a remízky výsadby
 • 21. 09. 2021 - 01. 10. 2021
  « Späť 1 2 3 4 5 ... 31 Ďalej »